طراحی مجتمع مسکونی

مطالب دیگر:
📂بررسي ساخت برج‌هاي دوقلوي پتروناس و سازه هاي بکار رفته در آن📂بررسي‌ امكان‌ بيمه‌ كردن‌ محصولات‌ كشاورزي و تأثير آن‌ بر محيط‌ زيست‌ و تشويق توليدکنندگان براي📂بررسي تأثير اجزاي منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ايران بر نقدينگي آن📂بررسي و معرفي انواع موتورهاي احتراق داخل📂بررسي تاثير ريسک عدم پرداخت بر ضريب واکنش سود📂بررسي پايگاه داده در محيط نرم‌افزارهاي ACCESS , SQL و عملکردها و محدويدتها📂تثبيت بيولوژيک نيتروژن در اثر همياري سويه هاي مختلف باکتري آزوسپريلوم با ارقام مختلف گندم با ا📂بررسي تاثير خصوصي سازي شرکتهاي دولتيبر ارزش افزوده اقتصادي آنها📂تاثير مالكيت سهام مديريت برارتباط بين ثبات سود واقلام تعهدي درشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق📂بررسي تاثير مشکلات خانوادگي بر گرايش به اعتياد فرزندان همراه با نمونه هاي آماري📂تاثيرسهام مديريتي بر ارتباط بين جريان وجوه نقد آزاد و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس📂بررسي تحليلي و آزمايشگاهي نيروي محوري توليد شده در پلوس اتومبيل📂بررسي انواع کودهاي شيميايي و طبقه بندي و خواص آنها📂مونتاژ در سينما و نقش تعيين كننده‌ آن در ايجاد درونمايه‌ي ي و مونتاژ سکانس خودکشي سرباز پايل در ف📂بررسي رابطه ميان ادراکات مشتريان و عملکرد مالي بانکهاي خصوصي📂بررسي رابطه بين نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و📂بررسي رابطه بين سرمايه فکري و ريسک سيستماتيک و غير سيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهران📂بررسي رابطه بين سود اقتصادي و سود حسابداري با ROE در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار📂بررسي دلايل تغييرات حسابرسان مستقل و بازرس قانوني در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ته📂بررسي حرکت شتابدار و معادلات و مسائل آن
طراحی مجتمع مسکونی|47056184|von|bf|وی اُ|
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : طراحی مجتمع مسکونی

پایان نامه معماری با موضوع در قالب ورد و 76 صفحه و در 7 بخش به بررسی و مطالعه در مورد ضوابط طراحی مجتمع های مسکونی می پردازد


مشخصات فایل
تعداد صفحات76حجم3/718 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل

پایان نامه معماری با موضوعفهرست
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت تحقیق
اهداف طراحی
مبانی طراحی
فصل اول
شناخت
مفهوم مسکن
تعریف سکونت
اهداف مسکن
مشکل مسکن
الگوهای سکونت
معیارهایی برای طراحی خانه معاصر
اصول طراحی مسکن
کنترل مشرفیت در واحدهای مسکونی
عوامل کلی مطلوبیت مسکن
الگوهای مسکن
فصل دوم
تحلیل
معرفی سایت
دلایل انتخاب سایت
نتیجه گیری
فصل سوم
آنالیز سایت
موقعیت سایت
سایت در شهر
جغرافیایی
اجتماعی
اقتصادی
همجواریها
دسترسیها
دید و منظر
اقلیم
توپوگرافی
هندسه سایت
عناصر شاخص
نتیجه گیری

فصل چهارم
مطالعات تطبیقی
بررسی مجتمع مسکونی تاش
بررسی نمونه های خارجی

فصل پنجم
ضوابط
ضوابط ساخت وساز در شهر بجستان
ضوابط اشرافیت
استانداردها
اجزاء پروژه
برنامه ریزی فیزیکی

فصل ششم
طراحی ایده اصلی شکل گیری طرح
ساختار کالبدی طرح
حوزه بندی سایت

فصل هفتم
طراحی معماری


"