آنالیز آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری

آنالیز آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری|47056215|von|bf|وی اُ|
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : آنالیز آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری

این تحقیق اشنایی با آنالیز آب به حساب نیامده درشبکه های توزیع آب شهری به دو بخش کلی تلفات فیزیکی و تلفات غیرفیزیکی تقسیم گردیده که در قالب ورد قابل ویرایش، آماده پرینت در 72 صفحه تهیه شده است


مشخصات فایل
تعداد صفحات184حجم4/136 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل

آنالیز آب به حساب نیامده درشبکه های توزیع آب شهری

چکیده

در این تحقیق روش جدیدی جهت انالیز اب به حساب نیامده ارائه گردیده که قادر به تجزیه و تحلیل کمی مولفه های انالیز اب به حساب نیامده درشبکه های توزیع اب شهری است. دراین روش اب به حساب نیامده ومولفه های هر یک از انها به طور جداگانه ارزیابی می شوند.

در بخش آنالیز تلفات فیزیکی ارزیابی تلفات زمینه با استفاده از چارچوب عملکردی مبتنی بر حداقل جریان شبانه وتخمین تلفات زمینه وشکستگیها انجام می گردد.در این روش ارزیابی تلفات زمینه با تخمین اولیه ای از این تلفات آغاز گردیده وطی یک سلسله عملیات مختلف شامل محاسبات ریاضی و آماری عملیات صحرایی و و فشار سنجی و نیز شبیه سازیهای هیدرولیکی با براورد نسبتا دقیق از تلفات زمینه پایان می پذیرد
بخش پایانی انالیزآب به حساب نیامده به محاسبه درصد سالانه هر یک از مولفه های تلفات اختصاص دارد. همچنین جهت ارزیابی روش ارائه شده در این تحقیق میزان آب به حساب نیامده در یک ایزوله نمونه با استفاده از این روش مورد بررسی قرار گرفته است و .


"